Jeg indtaler speaks/voiceover og har blandt andet indtalt for Rivol Vitamin og Karen Wolf.

Recording Studio