Klemensker_Børnehus_edited.png

I undervisningen til børn er indholdet en blanding af børneyoga, dans og rytmik, rim & remser og forskellige børnesange valgt til målgruppen. 

Børnene får trænet og udviklet deres grundlæggende musiske kompetencer, såsom puls, tempo, klang og lydstyrker samtidig med at yoga og afspænding giver børnene en pause i hverdagen og har en positiv indflydelse på kropslig og følelsesmæssig balance.

Som ses nedenunder, kan workshop også foregå med børn og forældre sammen. 

 
Yoga for børn.png