Yoga%20for%20b%C3%B8rn_edited_edited.jpg

Yoga • Sang • dans
Kontemplative og kreative aktiviteter.

I undervisningen til børn er indholdet en blanding af børneyoga, dans, rytmik og børnesange valgt til målgruppen. 

Børnene får trænet og udviklet deres grundlæggende musiske kompetencer, såsom puls, tempo og lydstyrker,

samtidig med at yoga og mindfulness understøtter ro & nærvær og giver børnene en pause i hverdagen. 

Nedenfor en workshop med både børn og voksne :) 

 
Musik & bevægelse
Vis