Styrk%20din%20stemme%20kopi_edited.jpg

STEMMEN I CENTRUM

Hvad ønsker du at blive bedre til ?

SANG
I en sang/- stemmelektion tager vi udgangspunkt i hvad du vil arbejde med. 

Min tilgang til stemmen og sangen er med et stemmeteknisk udgangspunkt i Komplet Sangteknik (CVT) suppleret med andre gode tilgange og teknikker indenfor sang- og stemmetræning samt et helhedsorienteret blik på stemme, sind og krop.

I en lektion gennemgår vi stemmens grundlæggende anatomi og du lærer gennem teori og praksis hvordan stemme, krop og vejrtrækning arbejder sammen og vil opleve hvordan træning og en skærpet bevidsthed omkring dette, kan forbedre din stemme og sang.

Herfra kan vi arbejde med din klang, volumen og timing, dit udtryk, rytmik, toneomfang og dine fraseringer mm.
Fokus og øvning af disse delelementer bidrager ligeledes til udvikling af vokal sikkerhed og personligt udtryk. 

TALE

I arbejdet med talestemmen gennemgår vi ligeledes stemmens grundlæggende anatomi i teori og praksis, samt koblingen mellem stemme, vejrtrækning og krop.

Derfra retter vi fokus på hvad du ønsker. Det kunne eksempelvis være at blive bedre til at tale højt uden at blive hæs, at kunne variere din klang og intensitet afhængig af situationen, at tale i et toneleje som føles (og lyder)

behageligt, at huske pauser, ro og at trække vejret i din tale osv.

 
Support.png
Stemmetræning,støtte.jpg
Overview.png
 
Afro 1.jpg

RYTME OG IMPROVISATION

Mærk rytmen indeni – periodefornemmelse, hvor ligger pulsen, hvilke underdelinger forholder du dig til, når du fraserer og synger dine ord.

Gennem øvelser hvor vi træner dette styrkes vores rytmiske variation, sving og timing i sangen. 


Improvisation er en skabende handling hvor resultatet, eller udsagnet, ikke er bestemt på forhånd, men bliver skabt på stedet.

Når vi sangere improvisere, har vi ikke et instrument at forholde os til, ligesom andre musikere har. 

Så det er i høj grad vores øre vi må træne og synge ud fra, og derved blive gode til at synge de toner ”vi hører” vi har lyst til at synge, til de givne passager i musikken hvor improvisation indgår.

Selvfølgelig kan man også gå mere musik teoretisk til værks, men her vil vi hovedsalig arbejde med forskellige metoder som styrker vores evne til at improvisere ud fra øret. 


I træningen vil vi arbejde med:

​- fraseringer og ornamentationsteknik.

- improvisation indenfor forskellige stilarter.

- puls, sving, periodefornemmelse og underdelinger. 

- circle singing, fælles rytmisk vokal improvisation.

- afrikanske sangdanse

 
 

KORT OM KOMPLET SANGTEKNIK


Komplet sangteknik er et overskueligt og konkret system.

Systemet er udviklet af en af verdens førende stemmeforskere, Cathrine Sadolin.

For mere information: www.completevocalinstitute.com

De tre overordnede principper er det grundlæggende i sang og vigtigt at kunne. Det gør det muligt at nå høje og lave toner inden for den enkelte sangers omfang samt længere fraser, mere variation i din klang og lydstyrker, undgå hæshed mm.

1. Twang: 

Området over stemmebåndene danner en tragt, dette kaldes "epiglottis hornet'. Man frembringer twang når epiglottishornet gøres mindre. Dette gør at lyden bliver klarere og ikke-luftig  og du kan øge din volume. Du er altid nødt til at bruge nødvendig twang for at få korrekt teknik og opnå let og uhindret brug af stemmen uanset hvilken klangfarve der anvendes. 

2. Støtte: 

Støtte er at modarbejde diafragma trang til at lukke den luft ud som er blevet inhaleret. Dette opnås ved at arbejde imod dens bevægelse. Under sangen skubbes musklerne i taljen eller Solar Plexus udad, mens maven ved navlen trækkes gradvist og sejt ind, samt rygmusklerne spændes. Musklerne i lænden forsøger at trække bækkenet bagud, mens musklerne i maven forsøge at trække bækkenet op under din krop. Denne kamp mellem mavemusklerne og musklerne i lænden er en værdifuld og vigtig del af støtten. Støtten skal ske i en vedvarende og kontinuerlig bevægelse, som om man arbejder med modstand i bevægelsen. Så længe der produceres lyd, skal der støttearbejde til. Støtte er kræver fysisk styrke, så det er en godt at være i god form.


3. Undgå fremskudt kæbe og stramme læber: 

Undgå fremskudt kæbe og læbespændinger, da det ofte udløser spændinger omkring stemmebåndene.  For at undgå læbespændinger er det også vigtigt at danne vokaler med tungen uden at ændre formen af munden for meget. Konsonanter frembringes som regel ved hjælp af spændinger, men da man i sang ikke hviler på konsonanter så længe som på vokaler, hindrer konsonanterne ikke sangen. 

De 4 funktioner: 

Brugen af stemmen kan opdeles i 4 funktioner: Neutral, Curbing, Overdrive og Edge (tidligere kaldt 'Belting"). Funktionerne afviger ved at have forskellige mængder af metallisk karakter. De fleste sangproblemer opstår på grund af forkert brug af funktionerne.  Hver enkelt funktion har en vis karakter, samt fordele og begrænsninger. For at undgå sangtekniske problemer er det vigtigt at kende og at respektere funktionernes begrænsninger. Når du kan synge alle funktionerne, er det muligt at skifte mellem dem under din sang, for at nuancere og opbygge sangen. Husk de tre overordnede principper uanset funktion. 

1. Neutral: 

Neutral er den eneste ikke-metalliske funktion. Der er ingen 'metal' i lyden. Neutral har en blød karakter og er den eneste funktion hvor du kan synge med luft uden at skade stemmen. Neutral er fundet ved at etablere en løs kæbe, og kan synges i alle tonelejer med alle vokaler. Generelt er Neutral fra rolig til medium høj lydstyrke.

2. Curbing: 

Curbing er en halv metallisk funktion og har en tilbageholdende karakter. Curbing findes ved at etablere et 'hold'. Alle vokaler kan anvendes. Men i den høje del af stemmen og ved etablering af funktionen, skal vokalerne være rettet mod ”O”, ”E”  & ”Unh” (som i 'hungry').

3. Overdrive: 

Overdrive er en af to hel-metalliske funktioner. Karakteren af Overdrive på høje toner er direkte og høj. I midterleje og i dybden, kan den have medium lydstyrke. Overdrive findes ved at etablere et "bid". Alle vokaler kan bruges i den lave del af stemmen, men i den høje del af funktionen, kan du kun bruge "Æ" og ”Å”.

4. Edge: 

Edge er den anden hel- metalliske funktion. Edge har en skarp og skrigende karakter. Edge findes ved et tydeligt twanget epiglottis hornet og kan bruge i alle tonelejer. Kun twangede vokaler kan anvendes, da det twangede epiglottis horn er en betingelse for Edge.
Alle vokaler kan bruges i den lave del af stemmen, men i den høje del af stemmen kan du kun bruge ”E” , ”A” , ”Æ” og  ”Ø”. 


Klangfarve: 

Alle funktioner kan farves lysere eller mørkere, nogle dog mere end andre. Klangfarven dannes I ansatsrøret (mundhulen). Alle sangere har forskellige mundhule og derfor har alle sangere sin egen særlige klangfarve. Mundhulens form kan bevæges i mange retninger, og derfor har vi mange muligheder for at ændre vores klangfarve.

Effekter: 

Ved effekter forstås de særlige virkemidler. Virkemidler der understreger sangerens udtryk eller stil. Mange af effekterne dannes i ansatsrøret. 

Før vi begynder at arbejde med effekter, er et vigtigt, at man behersker de 3 grundprincipper, den valgte funktion og klangfarve.

 
Vocal_tract.png
 
Skærmbillede 2021-03-16 kl. 16.12.04.png