UNDERVISNING

Sang & stemmetræning
Rytmisk & improvisatorisk træning
Yoga & afspænding

 

STEMMEN I CENTRUM

Hvad ønsker du at blive bedre til ?

I en sanglektion tager vi udgangspunkt i hvad du vil arbejde med. 

I min tilgang til stemmen og sangen, tager jeg udgangspunkt i Komplet Sangteknik (CVT) samt i et helhedsorienteret blik på stemme, sind og krop.

Vi gennemgår stemmens grundlæggende anatomi og igennem teori og praksis lærer du hvordan krop, vejrtrækning og stemme arbejder sammen. 

Derudover kan vi arbejde med din stemmes klang, styrke, intonation, toneomfang, udtryk, timing, fraseringer, støtte i praksis mm.

 

Mulige emner i undervisningen

SANG & STEMMETRÆNING

Så har du lyst til at lære  din stemme bedre at kende ?
- hvilke muligheder du har til rådighed og blive bedre til at bruge stemmen på en sund og for dig optimal måde?
- blive mere bevidst omkring din stemmes klang og variationer her af og få et bredere udtryk
- være i stand til justere din volume efter den givende situation, uden at blive hæs eller træt i stemmen, både som taler og sanger.

NÆRVÆR I DIT PERSONLIGE UDTRYK.

Styrk din kropsbevidsthed og forbindelsen til din kerne via relevante yoga - og åndedrætsøvelser samt styrkende og afspændende grounding øvelser. Undervejs bevidstgøres og trænes det balancerede samspil mellem stemme, krop og vejrtrækning, som også fremmer et mere støttet og autentisk udtryk.

FYSISK TRÆNING MÅLRETTET SUNDT STEMMEBRUG.

Som sanger & performer som bruger sin stemme meget, er det vigtigt at være i god form og have en god kontakt til sin krop og kroppens muskler. I sang handler det både om at kunne bruge sine muskler samt at kunne afspænde og slappe af i dem.

Sejhed i støtten og ”modstand i bevægelsen” er netop samspillet mellem ryg og mave muskler der holder diafragma i skak og dermed kontrollere vores vejrtrækning / udånding på en konstruktiv måde i forhold til sundt brug af stemmen.


I trænings programmet vil du blive præsenteret for pilates inspireret øvelser der styrker, strækker mave og ryg og afspænder skuldre, nakke og hals og aktiverer og frigører vores åndedræts muskulatur og derigennem styrker samspillet mellem krop og vejrtrækning på en hensigtsmæssig måde.

 

TIMING & PERFORMANCE

At bevæge dig/danse samtidig med du synger, skærper din rytmiske opmærksomhed, frihed i din performance og er med til at understøtte grundlæggende rytmiske kompetencer, såsom puls, timing, groove, og periodefornemmelse. Desuden kan dansen være medvirkende til at slippe spændinger i kroppen som giver adgang til en friere & dybere vejrtrækning, 

Afro inspireret dans og rytmisk træning understøtter grundlæggende musiske kompetencer, såsom puls, timing, groove, og periodefornemmelse. Tillige grounder de afro inspirerede bevægelser og er med til at understøtte en dybere og friere vejrtrækning, 


Afrikanske sangdanse er desuden gode rammesange for sang, dans og fællesskab.

HJÆLP TIL EN TRÆT STEMME

Hjælp til en træt stemme:
Hæshed er ofte det første tegn på at din sangteknik ikke er helt som den skal være. Der kan man i de fleste tilfælde fjerne hæsheden ved at finde ind til den rette teknik for dig, så med god balance mellem stemme, støtte og funktionvalg (kig menu hvor det står) føles stemmen klar og fri igen. Hvis man bliver ved med at synge med spændninger omkring stemmebåndene kan man udvikle stemmeknuder, polyper mm, som vil kræve en længere stemmefri periode eller i værste tilfælde operation for fjernelse af stemmeknuderne elign. Så formålet med akuthjælp er at få dig som sanger til at give slip på de uhensigtsmæssige spændninger, og korrigere teknikken indtil du igen synger sundt - og få indøvet gode sangteknisk vaner og sluppet dem der gjorde din stemme træt. 
• Afspændende øvelser for hals, nakke & skuldre. 
• Vejrtrækning & støtteøvelser.
• "Stemmebad" - afhjælper hævede trætte stemmebånd.
• Positive tanker i forhold til din stemme og dens tilstand.

NERVØSITETSHÅNDTERING

Hvis du ønsker værktøjer til at stå frem foran en større gruppe mennesker (både i tale & sang)  og måske oplever en nervøsitet i disse situation, der hæmmer eller bremser dig, kan vi arbejde med ro og centreringsøvelser, præsentationsteknik og  kropssprog , der giver dig metoder til at styrke dit personlige udtryk og hjælpe med  at håndtere - og måske helt afhjælpe din nervøsitet – og i stedet  for give dig følelsen af nærvær/forbindelse til din kerne - og følelsen af at hvile i dig selv på scenen, til foredraget elign.

FOKUS PÅ TALESTEMMEN

I taleteknik tager jeg også udgangspunkt i Komplet sangteknik, da vi bruger mange af de samme teknikker både i tale og sang .

I arbejdet med talestemmen vil vi anvende den del af teknikken som hjælper dig med at få den volume du ønsker uden at blive hæs,  give dig variation i din stemmes klang, arbejde med dit udtryk og betoninger - og derigennem give dig gode omstændigheder til at udnytte din tale stemmes fulde potentiale.

I en tale/stemme session kan vi arbejde med:

• Stemmeteknik

• Dine lydstyrker 

• Tale højt i en længere periode uden at blive træt i  stemmen.

• Tale lavt, og stadig bevare intensiteten.

• Klang muligheder.

• Støtte og kropsbevidsthed
• Fysisk træning & afspænding

• Udtryk & præsentationsteknik 
• Nervøsitetshåndtering

FORMIDLING MED STEMME & KROP.

Til dig der ønsker større sikkerhed & gennemslagskraft når du præsenterer et emne for en større eller mindre gruppe mennesker. På kurset fokuserer vi på dig som formidler og du får øvelser i at stå frem, imødekomme din nervøsitet og føle sikkerhed i forhold til din stemme og krop.

Gennem stemmeteknik i teori & i praksis bliver du præsenteret for øvelser hvor du træner & lærer din stemmes muligheder bedre at kende og gør at du bevidst kan udnytte din stemmes fulde potentiale i dit virke som formidler.


Kropsligt vil vi arbejde med din udstråling & kropssprog, igennem drama inspireret øvelser og du vil blive præsenteret for et kort træningsprogram som styrker og afspænder din krop og din vejrtrækning og skaber derved en bedre kontakt til din støtte, som er vigtigt når du bruger og arbejder med din stemme.


• Styrket dit personlige udtryk

• En stærkere og mere afspændt stemme
• Mere ro & centrering i din præsentation

• Større kropsbevidsthed og bedre kontakt til din støtte

FÆLLESSANG

Fællessang kan bestå af et ønsket repertoire. Sange i ønsker at synge, Gospel sange, Circlesinging (improvisatorisk og rytmisk sang), afrikanske sangdanse og/eller chanting (stemmemeditation).

 

YOGA & AFSPÆNDING

Yoga er et selvhjælpssystem der er velkendt for sin evne til at reducere spændinger og stress igennem øvelser, hvor åndedræt og krop arbejder sammen. Kroppen styrkes, strækkes og smidiggøres samt yogaøvelserne stimulere de indre organers ydeevne og kredsløbet optimeres. Yoga giver en følelse af indre ro og skaber velvære på flere planer.

Igennem mit liv som sanger og flittig bruger af yoga og afspænding, har jeg erfaret hvordan yoga understøtter "sanger/stemmekroppen og på samme vis den anden vej rundt, sangen er med til centrere, give ro & fokus. 

Udover det har jeg mærket hvordan den afrikanske dans ( jeg har dyrket siden jeg var ung) er en super måde at slippe spændinger i skuldre, ryg og læn - som (jeg i hvertfald) oplever kan blive meget spændt af min travle hverdag - og at jeg virkelig har gavn af at få løsnet min krop op jævnligt for general velvære - og ja dette er også meget godt ift. grounding, den dybe vejrtrækning og ens støtte. 

Så ud fra denne erfaring, har jeg valgt at tilbyde undervisning hvor jeg inddrager sang/ stemme og dans i yogatræningen. 

Det kan være i længere programmer - eller 5-10 min i løbet af dagen. som kan give dig lige præcis den pause du har brug for, opladning elign.

Nærmere info nedenunder & der vil løbende komme mere.

 

KOMPLET SANGTEKNIK

Komplet sangteknik er et overskueligt og konkret system. Systemet er udviklet af en af verdens førende stemmeforskere og sangpædagog, Cathrine Sadolin. 

For nærmere info: www.completevocalinstitute.com

Her en kort gennemgang af teknikken.

De tre overordnede principper er det grundlæggende i sang og vigtigt at kunne. Det gør det muligt at nå alle de høje og lave toner inden for den enkelte sangers omfang. Ud over det opnår du større rækkevide, længere fraser, mere power og undgår hæshed mm.
De tre overordnede principper skal overholdes uanset funktion & klangfarve.

1. Nødvendig twang: Området over stemmebåndene danner en tragt, dette kaldes "epiglottis hornet'. Man frembringer twang når epiglottishornet gøres mindre ved at bringe strubelåget tættere på den nedre del af epiglottis hornet . Dette gør at lyden bliver klarere og ikke-luftig  og du kan øge din volume. Du har altid nødt til at bruge nødvendig twang for at få korrekt teknik og opnå let og uhindret brug af stemmen uanset hvilken tilstand, klangfarve  der anvendes. Nødvendig Twang gør det nemmere at synge på alle måder. For mange lyder nødvendigt twang slet ikke twanget

2. Støtte: Støtte er at modarbejde diafragma trang til at lukke den luft ud som er blevet inhaleret. Dette opnås ved at arbejde imod dens bevægelse. Under sangen skubbes musklerne i taljen eller Solar Plexus udad, mens maven ved navlen trækkes gradvist og sejt ind, samt rygmusklerne spændes. Musklerne i lænden forsøger at trække bækkenet bagud, mens musklerne i maven forsøge at trække bækkenet op under din krop. Denne kamp mellem mavemusklerne og musklerne i lænden er en værdifuld og vigtig del af støtten. Støtten skal ske i en vedvarende og kontinuerlig bevægelse, som om man arbejder med modstand i bevægelsen. Så længe der produceres lyd, skal der støttearbejde til. Støtte er hårdt fysisk arbejde, så det er en godt at være i god fysisk form.
3. Undgå fremskudt kæbe og stramme læber: Undgå fremskudt kæbe og læbespændinger, da det ofte udløser spændinger omkring stemmebåndene.  For at undgå læbespændinger er det også vigtigt at danne vokaler med tungen uden at ændre formen af munden for meget. Konsonanter frembringes som regel ved hjælp af spændinger, men da man i sang ikke hviler på konsonanter så længe som på vokaler, hindrer konsonanterne ikke sangen. 

De 4 funktioner: Brugen af stemmen kan opdeles i 4 funktioner: Neutral, Curbing, Overdrive og Edge (tidligere 'Belting"). Funktionerne afviger ved at have forskellige mængder af metallisk karakter. De fleste sangproblemer opstår på grund af forkert  brug af funktionerne.  Hver enkelt funktion har en vis karakter, samt fordele og begrænsninger. For at undgå sangtekniske problemer er det vigtigt at kende og at respektere funktionernes begrænsninger. Når du kan synge alle funktionerne, er det muligt at skifte mellem dem under din sang, for at nuancere og opbygge sangen. Husk de tre overordnede principper uanset funktion. 

1. Neutral: Neutral er den eneste ikke-metalliske funktion. Der er ingen 'metal' i lyden. Neutral har en blød karakter og er den eneste funktion hvor du kan synge med luft uden at skade stemmen. Neutral er fundet ved at etablere en løs kæbe, og kan synges i alle tonelejer med alle vokaler. Generelt er Neutral fra rolig til medium høj lydstyrke.

2. Curbing: Curbing er en halv metallisk funktion. Metallet kan ikke på nuværende tidspunkt findes gennem anatomien, men via øret. Curbing har en tilbageholdende karakter og lyder lidt klagende, ligesom når du klager dig på grund af en mavepine. Curbing kan findes ved at etablere et 'hold'. Alle vokaler kan anvendes. Men i den høje del af stemmen og ved etablering af funktionen, skal vokalerne være rettet mod ”O”, ”E”  & ”Unh” (som i 'hungry').

3. Overdrive: Overdrive er en af to full-metalliske funktioner. Karakteren af Overdrive er ofte direkte og højt, som når man råber "hey" af nogen på gaden. Overdrive findes ved at etablere et "bid". Alle vokaler kan bruges i den lave del af stemmen, men i den høje del af funktionen, kan du kun bruge "Æ" og ”Å”.

4. Edge: Edge (tidligere 'Belting') er den anden hel metalliske funktion. Edge har en skarp og skrigende karakter, som barnegråd. Edge findes ved et tydeligt twanget epiglottis hornet. Edge kan bruge i alle tonelejer af stemmen. Kun twangede vokaler kan anvendes, da det twangede epiglottis horn er en betingelse for Edge.
Alle vokaler kan bruges i den lave del af stemmen, men i den høje del af stemmen og ved etablering af funktionen, kan du kun bruge ”E” , ”A” , ”Æ” og  ”Ø”.  Ved højere toner, bliver den skrigende karakter tydeligere. I Edge er det ikke muligt at opnå en lige så mørk klangfarve som i de andre funktioner, på grund af det meget tydelige twang, som altid vil gøre klangfarven lysere. 

Klangfarve: Alle funktioner kan farves lysere eller mørkere, nogle dog mere end andre. Klangfarven dannes I ansatsrøret (mundhulen). Alle sangere har forskellige mundhule og derfor har alle sangere sin egen særlige klangfarve. Mundhulens form kan bevæges I mange retninger, og derfor har vi mange muligheder for at ændre vores klangfarve.

Effekter: Ved effekter forstås de særlige virkemidler, der ikke er forbundet med melodi og tekst. Virkemidler der understreger sangerens udtryk eller stil. Manger af effekterne dannes i ansatsrøret. Sangere er forskellige. Det den ene sangere skal gøre for at opnå en effekt, kan være forskelligt fra det, en anden sangere skal gøre for opnå den samme effekt.

Før vi begynder at arbejde med effekter, er et vigtigt, at man behersker de 3 grundprincipper, den valgte funktion og klangfarve.

 
 

Suppler yogaen med sang og afro inspireret dans.

Yoga, sang og dans, styrker, centrerer og afspænder hele kroppen. 

Træningen starter med afro inspireret danse bevægelse, som giver de efterfølgende yogaøvelser optimale vilkår, da muskler er varmet op af dansen. 

Programmet afsluttes med stemmemeditation / Chant og en liggende afspænding. 

Den afro inspirerede dans består af enkle bevægelsesmønstre, hvor vi arbejder med bevægelighed af bækken, hofter og med at løsne spændinger i skuldre, nakke og bryst som også har en positiv indflydelse på vores vejrtrækning.

Forløbet kan understøttes af groove baseret og roligt meditativt musik.

FÆLLESSANG

Repertoiret kan fx. indeholde:
• Chanting - "Tuning in"
•  Afrikanske sangdanse.
•  Sange i udtrykker ønske om synge.
•  Circlesinging - Improvisatorisk & rytmisk sang.

 
 

YOGA & AFSPÆNDING

Giv dig selv en pause både kropsligt & metalt.

Udvalgte yogaøvelser

Enkelte  bløde bevægelsesmønstre, som løsner spændinger i kroppen.

Træning af støttemusklerne og hvordan de bruges i praksis

Stemmemeditationer / Tunin´in.  

Afspænding

Kort om yoga:

Yoga er et selvhjælpssystem der er velkendt for sin evne til at reducere spændinger og stress igennem øvelser, hvor åndedræt og krop arbejder sammen. Kroppen styrkes, strækkes og smidiggøres samt yogaøvelserne stimulere de indre organers ydeevne og kredsløbet optimeres. Yoga giver en følelse af indre ro og skaber velvære på flere planer.