Musik og yoga som metode til at udvikle og understøtte børns kreativitet og trivsel.

Musisk yoga er en ramme for fokuseret leg, bevægelse og afspænding samt giver børnene en pause i hverdagen og medvirker til en kropslig, mental og følelsesmæssig balance. Tillige understøtter forløbet udvikling af grundlæggende musiske - og kropslige kompetencer og skærper børnenes bevidsthed om fællesskabet, musikken samt stemmen og kroppens mange forskellige udtryksmuligheder.