MUSIK & YOGA

I musik & yoga forløbne får børnene trænet og styrket grundlæggende musiske kompetencer gennem dans, sang og spil med lette percussion instrumenter. Tillige understøttes kropsbevidsthed og indre ro via udvalgte yoga & afspændingsøvelser målrettet børn.

 

Musik og yoga som metode til at udvikle og understøtte børns kreativitet og trivsel.

Musisk yoga er en ramme for fokuseret leg, bevægelse og afspænding samt giver børnene en pause i hverdagen og medvirker til en kropslig, mental og følelsesmæssig balance. Tillige understøtter forløbet udvikling af grundlæggende musiske - og kropslige kompetencer og skærper børnenes bevidsthed om fællesskabet, musikken samt stemmen og kroppens mange forskellige udtryksmuligheder.