kal-visuals-aK4iPNYipnU-unsplash_edited.jpg

STEMMEN I CENTRUM

Hvad ønsker du at blive bedre til ?

SANG
I en sang/- stemmelektion tager vi udgangspunkt i hvad du vil arbejde med. 

Vi gennemgår stemmens grundlæggende anatomi og du lærer gennem teori og praksis hvordan stemme, krop og vejrtrækning arbejder sammen.

Herfra kan vi fx. arbejde med din klang, lydstyrker, timing, sving, toneomfang, improvisation, udtryk og performance.

TALE

I arbejdet med talestemmen gennemgår vi ligeledes stemmens grundlæggende anatomi i teori og praksis, samt koblingen mellem stemme, krop og vejrtrækning. 

Derfra kan vi eksempelvis arbejde videre med, at blive bedre til at tale højt uden at blive hæs, at artikulere tydligere og variere klang og intensitet afhængig af situationen, at tale i et tempo og toneleje som føles (og lyder)

behageligt, at huske pauser og give plads til vejrtrækningen. 

STEMMEKROPPEN

I opvarmning af stemmekroppen, aktiveres og afspændes de muskler som bruges under sang/-tale.

Øvelserne er en blanding af blødgørende og opvarmende bevægelser som grounder, afspænder og åbner for en dybere og "friere" vejrtrækning samt stemme- og støtteøvelser, som træner og bevidstgøre samspillet mellem stemme, krop og vejrtrækning.

Mere info om øvelserne: Yoga for stemme, sind og krop.

RYTMISK TRÆNING

I den rytmiske træning, trænes grundlæggende rytmiske kompetencer via bevægelse, klap/tramp, stemme og krop. 

Gennem øvelserne har vi bl.a fokus på periodefornemmelse, puls, sving, forskellige taktarter og underdelinger.

IMPROVISATION

I Improvisationsdelen arbejder vi med fri improvisation over beats, med eller uden akkorder, call-response, fraseringer og ornamentationsteknik, hovedsaligt indenfor soul, jazz, R&B, pop og world genren.

FÆLLESSANG

Sange som passer til målgruppen og som ønskes, sange med gode budskaber og melodier og/- eller afrikanske sangdanse, chants og circlesinging (vokal improvisation). 

STEMMEPLEJE

Øvelser for stemmen med og uden lyd, i form af stræk og afspænding af hals, kæbe og tunge, kamille/timian dampbad med efterfølgende stilhed til trætte stemmebånd, "stemme-støttestarters" som understøtter sundt stemmebrug, mm. 

SANG- OG STEMMETEKNIK

​Sang- og stemmeteknisk, tager jeg udgangspunkt i Complete Vocal Technique (CVT) suppleret med andre tilgange jeg finder brugbare og relevante i sammenhængen.

Undervisningen tilbydes både som solo- og holdundervisning. 

 
Support.png
Overview.png
Vocal_tract.png
 

Kort om Complete Vokal Technique

(Komplet Sangteknik)

De tre overordnede principper er det grundlæggende i sang og vigtigt at kunne. Det gør det muligt at nå høje og lave toner inden for den enkelte sangers omfang samt længere fraser, mere variation i din klang og lydstyrker, undgå hæshed mm.

1. Twang: 

Området over stemmebåndene danner en tragt, dette kaldes "epiglottis hornet'. Man frembringer twang når epiglottishornet gøres mindre. Dette gør at lyden bliver klarere og ikke-luftig  og du kan øge din volume. Du er altid nødt til at bruge nødvendig twang for at få korrekt teknik og opnå let og uhindret brug af stemmen uanset hvilken klangfarve der anvendes. 

2. Støtte: 

Støtte er at modarbejde diafragma trang til at lukke den luft ud som er blevet inhaleret. Dette opnås ved at arbejde imod dens bevægelse. Under sangen skubbes musklerne i taljen eller Solar Plexus udad, mens maven ved navlen trækkes gradvist og sejt ind, samt rygmusklerne spændes. Musklerne i lænden forsøger at trække bækkenet bagud, mens musklerne i maven forsøge at trække bækkenet op under din krop. Denne kamp mellem mavemusklerne og musklerne i lænden er en værdifuld og vigtig del af støtten. Støtten skal ske i en vedvarende og kontinuerlig bevægelse, som om man arbejder med modstand i bevægelsen. Så længe der produceres lyd, skal der støttearbejde til. Støtte er kræver fysisk styrke, så det er en godt at være i god form.


3. Undgå fremskudt kæbe og stramme læber: 

Undgå fremskudt kæbe og læbespændinger, da det ofte udløser spændinger omkring stemmebåndene.  For at undgå læbespændinger er det også vigtigt at danne vokaler med tungen uden at ændre formen af munden for meget. Konsonanter frembringes som regel ved hjælp af spændinger, men da man i sang ikke hviler på konsonanter så længe som på vokaler, hindrer konsonanterne ikke sangen. 

De 4 funktioner: 

Brugen af stemmen kan opdeles i 4 funktioner: Neutral, Curbing, Overdrive og Edge (tidligere kaldt 'Belting"). Funktionerne afviger ved at have forskellige mængder af metallisk karakter. De fleste sangproblemer opstår på grund af forkert brug af funktionerne.  Hver enkelt funktion har en vis karakter, samt fordele og begrænsninger. For at undgå sangtekniske problemer er det vigtigt at kende og at respektere funktionernes begrænsninger. Når du kan synge alle funktionerne, er det muligt at skifte mellem dem under din sang, for at nuancere og opbygge sangen. Husk de tre overordnede principper uanset funktion. 

1. Neutral: 

Neutral er den eneste ikke-metalliske funktion. Der er ingen 'metal' i lyden. Neutral har en blød karakter og er den eneste funktion hvor du kan synge med luft uden at skade stemmen. Neutral er fundet ved at etablere en løs kæbe, og kan synges i alle tonelejer med alle vokaler. Generelt er Neutral fra rolig til medium høj lydstyrke.

2. Curbing: 

Curbing er en halv metallisk funktion og har en tilbageholdende karakter. Curbing findes ved at etablere et 'hold'. Alle vokaler kan anvendes. Men i den høje del af stemmen og ved etablering af funktionen, skal vokalerne være rettet mod ”O”, ”E”  & ”Unh” (som i 'hungry').

3. Overdrive: 

Overdrive er en af to hel-metalliske funktioner. Karakteren af Overdrive på høje toner er direkte og høj. I midterleje og i dybden, kan den have medium lydstyrke. Overdrive findes ved at etablere et "bid". Alle vokaler kan bruges i den lave del af stemmen, men i den høje del af funktionen, kan du kun bruge "Æ" og ”Å”.

4. Edge: 

Edge er den anden hel- metalliske funktion. Edge har en skarp og skrigende karakter. Edge findes ved et tydeligt twanget epiglottis hornet og kan bruge i alle tonelejer. Kun twangede vokaler kan anvendes, da det twangede epiglottis horn er en betingelse for Edge.
Alle vokaler kan bruges i den lave del af stemmen, men i den høje del af stemmen kan du kun bruge ”E” , ”A” , ”Æ” og  ”Ø”. 


Klangfarve: 

Alle funktioner kan farves lysere eller mørkere, nogle dog mere end andre. Klangfarven dannes I ansatsrøret (mundhulen). Alle sangere har forskellige mundhule og derfor har alle sangere sin egen særlige klangfarve. Mundhulens form kan bevæges i mange retninger, og derfor har vi mange muligheder for at ændre vores klangfarve.

Effekter: 

Ved effekter forstås de særlige virkemidler. Virkemidler der understreger sangerens udtryk eller stil. Mange af effekterne dannes i ansatsrøret. 

Før vi begynder at arbejde med effekter, er et vigtigt, at man behersker de 3 grundprincipper, den valgte funktion og klangfarve.

For mere information: 

www.completevocal.institute.com

 
 
Skærmbillede 2021-03-16 kl. 16.12.04.png