top of page

Til Yoga studio: 

En aften /workshop hvor sangen/stemmen er i fokus. 

Vi starter med en kropslig opvarmning af udvalgte yoga & åndedrætsøvelser, blødgørende bevægelse og simple stemme/støtteøvelser. 

Derefter chants og circlesinging. 

Til rytmisk center. 

Kurser og workshops: Text

Kladde skriv div.

Yoga, stemme, grounding, energizer og meditation. 

PROGRAM 1 

Yoga og simpel meditation suppleres med styrkende øvelser for mave & ryg og venepumpeøvelser.

(styrke, stræk og afspænding)

PROGRAM 2

Yogaen suppleres med en opvarming af blødgørende bevægelser og simple stemme- og støtteøvelser. 

Lydmeditation kan indgå hvis ønsket.

 (lyd, grounding og energizer)

VOICEYOGA (øvelser målrettet sundt stemmebrug)

Yogaen suppleres med en opvarmning af blødgørende bevægelser, simple stemme- og støtteøvelser.

Lydmeditation kan indgå hvis ønsket.

YOGA GROOVE (energizer og grounding)

Yogaen suppleres med cardiotræning bestående af blødgørende og opvarmende bevægelser

inspireret fra afrikansk dans. 

YOGA GROOVE (energizer og grounding)

Yogaen suppleres med de blødgørende afro-inspireret bevægelser . 

MEDITATIONER

Simple meditationer, med- og uden lyd, kan laves i løbet af dagen eller i forbindelse med et yoga/- bevægelsesprogram. 

MEDITATION OG CIRCLESINGING

Simple meditationer, med og uden lyd, som kan laves i løbet af dagen eller i forbindelse med et yogaprogram. 

Circle singing, fælles vokal improvisation som kan være både meditativ og rytmisk.

Lydmeditation og/-eller circlesinging kan eventuelt indgå.

Tanken bag "Yoga for stemme, sind og krop"

Stemmen er en del af kroppen - og medtænkes og inddrages på lige fod med resten af kroppen. 

I træning og afspænding af stemmekroppen, styrkes og afspændes de muskler som bruges under sang/-tale og det grundlæggende samspil mellem stemme, krop og vejrtrækning styrkes. 

Den ”opvarmning” af Stemmekroppen før sang/- tale, jeg laver er en blanding af blødgørende og opvarmende bevægelser som grounder, afspænder og åbner for en dybere og "friere" vejrtrækning samt støtte- og stemmeøvelser, hvor samspillet mellem stemme, krop og vejrtrækning trænes og bevidstgøres.

Øvelser som kropsligt- og stemmemæssigt grounder, styrker og afspænder.

RYTME OG IMPROVISATION

Rytmisk opmærksomhed kan være med til at skabe variation i vores vokal.

For eksempel via at være bevidst omkring hvor vi ligger i forhold til beatet, hvordan fornemmer du underdelingerne, dit sving mm.

I forhold til improvisation, improvisere mange sangere "på øret" og dertil kan det være godt at træne at synge de toner "vi hører" og blive bevidst om forskellige måder at tilgå improvisationen.

Selvfølgelig kan man også gå mere musikteoretisk til værks, men i denne træning vil vi hovedsalig arbejde med forskellige metoder som styrker vores evne til at improvisere ud fra øret. 


I den rytmiske og improvisatoriske træning, kan vi fx. arbejde med:

- puls, sving og timing. 

- fraseringer og ornamentationsteknik.

- underdelinger og periodefornemmelse.

​- circle singing, fælles vokal improvisation både meditativt og af mere rytmisk karakter. 

improvisation indenfor forskellige stilarter.

Fælles rytmisk træning kan være en sjov, kropsligmåde måde at træne vores grundlæggende rytmiske forståelse og opmærksomhed samt kan være med til at skabe variation i vores vokal.

For eksempel via at være bevidst omkring hvor vi ligger i forhold til beatet og hvordan fornemmes underdelingerne som har medindflydelse på vores sving og fraseringer samt vores periodefornemmelse mm.


For mange sangere når vi improviserer, har vi ikke et instrument at gå ud fra, så i selve improvisationen er det i høj grad vores øre vi skal synge ud fra. Derfor er det vigtig at træne og blive bevidst om at synge de toner ”vi hører” vi har lyst til at synge, når musikken spiller/improvisationen er igang. 

Selvfølgelig kan man også gå mere musikteoretisk til værks, men her vil vi hovedsalig arbejde med forskellige metoder som styrker vores evne til at improvisere ud fra øret. 

Fælles rytmisk træning kan være en sjov, kropsligmåde måde at træne vores grundlæggende rytmiske forståelse og opmærksomhed samt kan være med til at skabe variation i vores vokal.

For eksempel via at være bevidst omkring hvor vi ligger i forhold til beatet og hvordan fornemmes underdelingerne som har medindflydelse på vores sving og fraseringer samt vores periodefornemmelse mm.


For mange sangere når vi improviserer, har vi ikke et instrument at gå ud fra, så i selve improvisationen er det i høj grad vores øre vi skal synge ud fra. Derfor er det vigtig at træne og blive bevidst om at synge de toner ”vi hører” vi har lyst til at synge, når musikken spiller/improvisationen er igang. 

Selvfølgelig kan man også gå mere musikteoretisk til værks, men her vil vi hovedsalig arbejde med forskellige metoder som styrker vores evne til at improvisere ud fra øret. 

Kurser og workshops: Text
bottom of page